Logo imkers kasterlee

Historiek ‘ Ter Putte’


Het station dankt zijn ontstaan aan vriendschap tussen imkers. Dit privé-initiatief is binnen de Vlaamse Nederlandse Imkersfederatie één van de acht bevruchtingsstations. Onder het beheer van een driemanschap helpen wij , reeds vanaf 1985 en zonder subsidies of toelagen, de hobby-imker meer plezier en rendement van zijn bijen te hebben.

...

Dagdagelijkse werking:


Elk jaar worden op 7 vooraf bepaalde dagen ééndagslarven van een geselecteerde kweekkoningin, overgebracht in de teeltramen van de deelnemers. De imker laat deze larfjes, die gratis ter beschikking worden gesteld door de V.N.I.F., bij hem ontwikkelen in zijn daarvoor voorbereid volk. Na ongeveer 12 dagen heeft de imker dan onbevruchte koninginnen. Deze jonge koninginnen krijgen een rugnummer en een darrenvrij volkje ( een dar is een mannelijke bij ) .Na enkele dagen kelderarrest kunnen deze volkjes als volwaardig bevruchtingsvolkjes aangeboden worden op het bevruchtingsstation. Het bevruchtingsstation heeft 5 geselecteerde darrenvolkeren ter beschikking, welke goed zijn voor de productie van duizenden selecte darren en dit gedurende het ganse kweekseizoen. Tegen betaling van een kleine bijdrage krijgt de imker dit alles tot zijn beschikking.

...

Andere activiteiten:


Tijdens de normale openingsuren kan iedereen, imker of enkel geïnteresseerde, alle uitleg krijgen en eventuele demonstraties zien op onze bijenstanden. Zo kan iedereen kennismaken met het moderne bijenhouden. Elk jaar is er een opendeurdag waar jaarlijks honderden kijklustigen onze speciale standen en demonstraties kunnen volgen; van jong tot oud, er is aan iedereen gedacht, en het is gratis. Ook andere insecten, zoals solitair levende bijen, hebben een speciale plaats op het bevruchtingsstation. Na afspraak kunnen kleuters, studenten of andere groepen bij ons iemand vinden die hen wil helpen.

...

Iedereen is welkom bij ons, wij beloven u een fascinerend stukje natuur te leren kennen.


...

Tot ziens op ons ‘TER PUTTE ‘Kempische IMKERSVERENIGING KASTERLEE
014 851756
berkenstuifmeel@telenet.be